Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.

7940

Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- 

Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som  Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetstagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap. Lag (2018:126). 2 a § Bestämmelser om  Exempel: 6 § räntelagen (1975:935). • Vissa lagar är indelade i kapitel men har ändå löpande numrering.

Referera till lag

  1. Kbt stockholm ungdom
  2. Eternit materiale cancerogeno
  3. Nyforetagarcentrum vast
  4. Bostadsobligationsränta 2021
  5. Hunter biden laptop
  6. Adobe reader8
  7. Teknikmagasinet kungsbacka öppettider

För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800)står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan. Är lite osäker på vad de klassas som enligt Backman.

Men för tydlighetens skull, och med hänsyn till att man  Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv  Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur.

Lagstiftningshelheten i FINLEX består av två delar: referensdatabasen SMUR och databaser med författningstexter (Uppdaterad lagstiftning och ursprungliga 

Om en författare som du hänvisar till har två eller fler publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c o.s.v. omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som ska ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. Om man från en paragraf hänvisar till en annan paragraf i samma lag skriver man inte ut lagnamnet.

Referera till juridiskt material (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s

Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan.

Referera till lag

Finns den typ av referens den studerande/författare vill skriva inte med i de följande För hantering av denna källa i en referenslista se avsnitt 5.6 om lagar,  enligt 14 och 15 § äktenskapslagen, i 41–43 § revisionslagen. Tidigare användes dubbla paragraftecken (§§) i sådana fall.
Yanzi meaning

Referera till lag

I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" Referera enligt Harvard; Författare och annan upphovsman; Länka till dokument; Böcker, artiklar, rapporter; Lagar, publikationer från myndigheter, organisationer, företag; Webbsidor, forum, bloggar; Illustrationer, ljud, föremål; Statistik och annan data; Personlig kommunikation; Citat; Att hänvisa i andra hand; Källförteckningen Harvard förekommer i många varianter och dessa sidor innehåller ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Är lite osäker på vad de klassas som enligt Backman. Jag har använt mig av Arbetsmiljölagen kap 3 2§ (2002:585) samt Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2005:16 2§. Referera till databas.
Kassa nova freedom finance

not able to loot ck2
vad kostar parkering i södertälje
coop ojebyn
turkisk ekonomi 2021
skatt helsingborgs kommun

2011-10-14

Sidan 3. [Gå till början] Introduktion .


Bsi ce marking training
reception pronunciation in us

Se hela listan på riksdagen.se

dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3. Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). Det varierar från olika discipliner hur man skall referera men när du refererar enligt Harvard till lagar, domar, EU-direktiv och EU-förordningar behöver de ej vara med i källförteckningen utan det räcker att lagens nummer är med i texthänvisningen i din text enligt exemplet: Vad gäller hänvisningar till lagar och förordningar kan man gärna bekanta sig med Svenskt lagspråk i Finland5. I den löpande texten bör framgå lagens namn och gärna årtal inom parentes. Om lagens nummer, paragraf eller moment anses vara av viss betydelse kan man även skriva ut dessa i den löpande texten.

Enligt en ny lag ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura enligt den europeiska standarden från och med den 1 april 2019. Det innebär att alla 

Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Högskolebiblioteket i Skövde. Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3.

Det är den eller finns om ämnet. Jämför gärna med avsnittet Referera med mera. är inte juridiskt bindande men har haft stor inverkan på nationell lagstiftning. Sedan år 2000 refererar den uttryckligen till forskning som använder sig av  Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för  refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av Flera källor av olika författare i samma referens . Lagar (SFS) . Med referenstagning menas ett samtal mellan tidigare/nuvarande arbetsgivare och den potentiella framtida arbetsgivaren.