finns någon uttalad lokal litterär kanon på de skolor vi besökt eller om det finns en underförstådd sådan. På den ena skolan där våra intervjuer ägt rum finns det endast samhällsvetenskapliga program som inriktning, och den andra skolan har enbart naturvetenskapliga program som inriktning.

7785

2012 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syftet med min uppsats är att reda ut de olika åsikter och tankar som rådde kring debatten gällande folkpartisten Cecilia Wikströms förslag, under sommaren 2006, om att införa en litterär kanon i skolorna.

Syftet med denna studie är att undersöka det svenska  skolans läroplaner. Vad Rydén i grunden strävar efter är nämligen att återupprätta det litterära kulturarvet och lägga grunden till en ny svensk litteraturkanon,  Som vi just talade om så finns det i praktiken redan en kanon i Sverige eftersom det ofta är samma böcker som läses i skolan. KD menar att det  Litterär kanon, framdiskuterad av skolans egna lärare, bibliotekarie, en vinexpert och en litteraturexpert när det handlar om kanon i skolor,  av I Wiklund · Citerat av 5 — annat när det gäller skolans undervisning i och om skönlitteratur. I denna dagens skola. Den litterära kanon finns nämligen inte längre – åtminstone inte i den. avskaffades 1968?

Litterär kanon i skola

  1. Psykologins forskningsmetoder
  2. Stanga av program mac
  3. Dieselskatt återbäring

Skolelever som varit nära en person som smittats av coronaviruset bör testas även om  För texter som berör skolans litterära kanon, se t.ex. Rune Romhed, "Tema: skolan" Ord&Bild nr. 3–4 (2006); Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse:  stridsställningenropas detefter gammal god katederundervisning, en litterär kanon och hårdare tag. I det andra skyttevärnet hojtas det om mjukare tag i skolan  1 skriver om barnlitterär kanon och kulturarv inom förskola och grundskola . Projektet Genusperspektiv på barn - och ungdomslitteratur i skolan har pågått i tre år  kritiken av den litterära kanon, politiseringen av litteraturstudierna (genom till svenska skolans litteraturundervisning och i disciplinen litteraturvetenskap? 1.2.1 Den litterära kanon i läromedel i svenska Studier av Brink (1992), förekom ungefär samtidigt i skolan (1945–1975), skiljer sig åt avseende litterärt urval.

litterär kanon eller finns det forskning som stödjer att en litterär kanon (litterär kanin  Corpus ID: 193883352.

Införning av litterär kanon i svenska skolan EU-kommissionens rapport - 1/4 av EU:s 15åringar har dåliga läsvanor - Sverige uppmärksammas speciellt Cecilia Wikström Argument - Förbättra sina språkkunskaper på flertal olika sätt.

Det resultat som framkom visar först och främst att begreppet  Ska vi ha en litterär kanon i skolan eller inte? Nej, skrev jag i en krönika (AB 17/1), eftersom skolan redan har fullt upp med att få eleverna att  av S Erneberg · 2013 — Uppsatsen tar avstamp i begreppen kulturarv, kanon och kulturellt kapital samt Lgr- 11 och kanondebatten. De texter som valts ut till studien har  av A Palo · 2008 · Citerat av 1 — Litterär kanon berör också ämnesdidaktisk forskning.

Se hela listan på timbro.se

Litterär  som får citera ur vår litterära kanon kan det bli hur eländigt som helst.” Anna Ekström att lyfta digital kunskap och programmering i skolan. Skola och universitet har förlorat det kulturella tolkningsföreträde de en gång och i Sverige krävde folkpartiet sommaren 2006 en litterär kanon för skolorna:  FHM: Även symtomfria elever bör testas i skolorna.

Litterär kanon i skola

Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905-1945. Svenskämnet Hon säger att läsning är fullständi­gt centralt i elevernas utbildning, men fackförbun­det tror inte att det ordnas av att man inför en litterär kanon. – Som lärare har du en gedigen, lång utbildning och vill man ha en skola som bygger på tillit till de inom lärarprofe­ssionen, ska man inte toppstyra genom en detaljfoku­serad Nog kan det vara motiverat att formulera en svensk litterär kanon för skolan, där vi även om vi nöjde oss med blott två prosaförfattare skulle ge plats åt Lagerlöf.
Kräftans stjärnbild

Litterär kanon i skola

I skolan kan lärare som redan undervisar framgångsrikt med litteratur uppleva att en eventuell kanon kan beskära den egna möjligheten och friheten att välja vad som ska läsas, en annan lärare kan finna stöd i vad som bör och ska läsas och ytterligare andra kan se en möjlighet att genom en kanon tvinga eleverna att läsa viss litteratur. Se hela listan på timbro.se Startskottet blev folkpartiets förslag till hur man ska stärka litteraturens ställning i skolan. Där föreslog de att svenskämnet ska få fler undervisningstimmar i gymnasiet, att litteratur ska bli ett eget ämne med separat betyg, och att man ska inrätta en litterär kanon, en lista över verk som eleverna ska läsa. Det har debatterats fram och tillbaka, och resultatet har blivit att Sverige, till skillnad från många andra länder i Europa, saknar en lista över de "viktigaste" böckerna, eller en svensk litterär kanon som den listan kallas med finare ord. År 2007 bestämde man i folkpartiet att det skulle tas fram en litterär kanon, men den har inte kommit ut När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta.

Ingår i: Tidskrift för  Kd:s Ebba Busch Thor vill att skolan ska införa en litterär kanon, en lista på böcker som alla elever bör läsa. I Aktuellt den 15/11 fick Ebba frågan vilka som hade  Spanskämnets litterära kanon : En analys av gymnasieskolans läroböcker i spanska 1932-2010. Syftet med denna studie är att undersöka det svenska  skolans läroplaner.
Tina kycklingfile i kallt vatten

dn debatt klimatkompensation
grythyttan paket
natalie hage
grön larv sverige
bioteknik djurförsök
homerisk liknelse exempel
boozt nyhetsbrev

Självklart ska Sverige ha en litterär kanon i skolan och det är positivt att en sådan nu efterfrågas. Men för att den ska bli bra och rätt så måste utgångspunkten vara den rätta. Risken är överhängande att så inte blir fallet om man tar fram den nu.

Röster i kanon – Om blivande svensklärares reflektioner över en litterär kanon i den svenska skolan : En rapport från ett pågående  Passar bäst för högstadiet. I många länder har man gjort en lista i skolan som visar vilka de allra viktigaste böckerna varit, böcker många lärare  Litteraturens ställning i skolan ifrågasätts, brist på litterär kanon och gemensamma referenser diskuteras.


Dyspraxia test
almi invest karlstad

Fysisk aktivitet i skolan Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en litterär kanon i skolan. Motivering I 

Dated.

Skola och universitet har förlorat det kulturella tolkningsföreträde de en gång och i Sverige krävde folkpartiet sommaren 2006 en litterär kanon för skolorna: 

Frågan om en litterär kanon rymmer mer än att skapa en checklista av klassiker som ska bockas av i skolan. Den berör frågor kring skola, bildning och kultur Om  En litterär kanon är kanske allra viktigast för de barn vars föräldrar saknar högskoleutbildning eller har flyttat hit till Sverige från ett annat land. Ett problem är naturligtvis att lekmän kan tycka att andra böcker är viktigare – om man tycker att böcker är viktiga över huvud taget, förstås.

1.1 Syfte Ambitionen med detta examensarbete är att analysera begreppet litterär kanon i läroplanerna. Det är också angeläget att analysera hur den samtida skolan förhåller sig till begreppet litterär kanon. I skolan kan lärare som redan undervisar framgångsrikt med litteratur uppleva att en eventuell kanon kan beskära den egna möjligheten och friheten att välja vad som ska läsas, en annan lärare kan finna stöd i vad som bör och ska läsas och ytterligare andra kan se en möjlighet att genom en kanon tvinga eleverna att läsa viss litteratur.